top of page

Primærfaktor er et mål på hvor høyt en fjelltopp rager over terrenget omkring. Fjelltopper med høy primærfaktor har en høy grad av selvstendighet.

Turvalg_Primærfaktorer_Fjell.jpg
bottom of page